Tel: 2981 0350 Fax: 2986 9179 e-mail: ccrc0350@hotmail.com

2015年工作及活動日程

30 / 01         宣傳冬防活動及講座
05 / 03         新春團拜
16 / 04         新世界第一渡輪派員出席有關離島渡輪服務及航班改善會議
18-22 / 04    北帝誕神功戲
20 / 06         龍舟競賽
04 / 07         本會就職典禮
12 / 08         水警總區防止罪案組舉辦防止電話騙案講座
30 / 08         協助博愛醫院售賣慈善獎券籌款
13 / 09         參與全城清潔日活動  
18 / 09         國慶亮燈儀式
28 / 09         國慶文藝匯演
01 / 10         國慶升旗禮
 :: Sitemap
網頁皇 網頁設計 Web design